نوشته‌ها

نقاشی دوره زندیه

نقاشی دوره زندیه و ویژگی‌های آن

نقاشی دوره زندیه با ادامه تقلید از نقاشی‌های اروپایی دوره صفوی و کار بر روی اشیاء تزیینی نظیر قلمدان مورد شناسایی قرار می‌دهند. در این دوره رنگ سبز به رنگ غالب نقاشی‌های رنگ و روغن بدل شد و تغییراتی در چهره زنان و مردان به وجود آمد. ادامه مطلب …

نقاشی دوره افشاریه

نقاشی دوره افشاریه و ویژگی‌های آن

نقاشی دوره افشاریه از نقاط عطف اروپایی شدن نقاشی ایرانی و دوری از سبک‌های بومی به شمار می‌رود. در این دوره، به دلیل تمرکز حکومت بر روی جنگ و دور بودن از موضوعات فرهنگی و هنری، بستر مناسبی برای نقاشی به وجود نیامد و این هنر بیشتر در بیرون از دربار انجام می‌شد. ادامه مطلب …

پته شاه نعمت اله ولی

پته شاه نعمت اله ولی شاهکاری در هنر پته دوزی

پته شاه نعمت اله ولی نقطه عطف هنر پته دوزی در دوران ماست، به طوری که به نظر برخی از کارشناسان، هنر پته دوزی را می‌توان به دو دوره قبل و بعد از این پته تقسیم‌بندی کرد. ادامه مطلب …

عکس های پته دوزی

عکس های قدیمی از پته دوزی

یکی از کارهایی که یک پته دوز (دوزنده پته)، چه حرفه‌ای و چه مبتدی بایستی مرتب به آن توجه خاصی داشته باشد، تماشای دقیق عکس های قدیمی پته دوزی است. این امر از آنجا اهمیت دارد که مساله رنگ آمیزی پته همواره یکی از سخت‌ترین مراحل دوخت پته به شمار می‌رود.

ادامه مطلب …

بته جقه

طرح بته جقه در پته دوزی

بته جقه یکی از نمادها و نقش های گیاهی به کار رفته در هنرهای ایرانی و منطقه‌ای است که از گذشته‌های دور تا کنون با بیان‌های مختلف، پیام‌هایی معنوی را خاطر نشان کرده است. ادامه مطلب …