نوشته‌ها

زهرا محسنی پته دوزی

زهرا محسنی هنرمندی بنام در رودوزی های سنتی ایران

زهرا محسنی، هنرمند خستگی‌ناپذیر ایرانی است که پنجاه سال از زندگی خود را وقف یادگیری و آموزش “رودوزی های سنتی ایران” کرده است. نام وی بیشتر با نشان یونسکو در رشته “ابریشم دوزی کلات” گره خورده است.
ادامه مطلب …

موزه هنرهای تزئینی

موزه های هنرهای تزئینی در ایران

موزه هنرهای تزئینی تهران و موزه هنرهای تزئینی اصفهان، دو موزه مطرح در زمینه نمایش آثار قدیمی رودوزی های سنتی ایران و سوزن دوزی های سنتی ایران است. ادامه مطلب …

رودوزی های سنتی ایران

رودوزی های سنتی ایران و پته دوزی

رودوزی های سنتی ایران، از بلوچ دوزی مردمان بلوچ گرفته تا ممقان دوزی مردمان آذربایجان و از پته دوزی کرمان تا سرمه دوزی اصفهان همه و همه هنر دستان زنان و مردانی است که از عدم تا آفرینش، طرحی نو درمی‌اندازند. ادامه مطلب …