نوشته‌ها

نقاشی دوره زندیه

نقاشی دوره زندیه و ویژگی‌های آن

نقاشی دوره زندیه با ادامه تقلید از نقاشی‌های اروپایی دوره صفوی و کار بر روی اشیاء تزیینی نظیر قلمدان مورد شناسایی قرار می‌دهند. در این دوره رنگ سبز به رنگ غالب نقاشی‌های رنگ و روغن بدل شد و تغییراتی در چهره زنان و مردان به وجود آمد. ادامه مطلب …

نقاشی دوره افشاریه

نقاشی دوره افشاریه و ویژگی‌های آن

نقاشی دوره افشاریه از نقاط عطف اروپایی شدن نقاشی ایرانی و دوری از سبک‌های بومی به شمار می‌رود. در این دوره، به دلیل تمرکز حکومت بر روی جنگ و دور بودن از موضوعات فرهنگی و هنری، بستر مناسبی برای نقاشی به وجود نیامد و این هنر بیشتر در بیرون از دربار انجام می‌شد. ادامه مطلب …