عکس های پته دوزی

عکس های قدیمی از پته دوزی

یکی از کارهایی که یک پته دوز (دوزنده پته)، چه حرفه‌ای و چه مبتدی بایستی مرتب به آن توجه خاصی داشته باشد، تماشای دقیق عکس های قدیمی پته دوزی است. این امر از آنجا اهمیت دارد که مساله رنگ آمیزی پته همواره یکی از سخت‌ترین مراحل دوخت پته به شمار می‌رود.

عکس های قدیمی پته دوزی‌ چیزی است که مرتب دنبال آن می‌گردیم. همین جور که می‌گردیم، به عکس های بر می‌خوریم که شاید به دردمان نخورد و یا به قول پته دوزان حال حاضر، فانتزی باشد. ما در اینجا مجموعه‌ای از عکس های پته دوزی را گرد آورده ایم تا کمک هر چند کوچکی به شما بکند.

دقت کنید که این عکس های قدیمی پته دوزی در کیفیت معمول بارگذاری شده‌اند. در صورتی که تمایل به دریافت عکس های پته دوزی با کیفیت بالاتر داشته باشید، لطفا از طریق لینک “تماس با ما” درخواست خود را ارسال کنید. کارشناس ارتباط با مشتری پارسی کرفت در اسرع وقت، عکس های درخواستی را برای شما ارسال خواهد کرد. در بخش عنوان “درخواست عکس پته” و در بخش پیام، “شماره عکس های درخواستی” را بنویسید.

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱: شال چهار بته |  قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۸۴ * ۸۴ سانتی متر | مجموعه آقای بهرام شیخ الاسلامی | متعلق به عزیز الملوک شیخ الاسلامی همسر سید عبداله شیخ الاسلامی (امجد الوزراء)

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲: چادر (سبز رنگ) | قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۱۵۴ * ۳۱۵ سانتی متر | مجموعه آقای بهرام شیخ الاسلامی | متعلق به شاهزاده بیگم، همسر میر حسین خان میرفندرسکی

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۳: ابعاد: ۱۲۳ * ۲۰۴ سانتی متر | محموعه فلورا معینیان | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۴: ابعاد: ۱۲۳ * ۲۰۴ سانتی متر | محموعه فلورا معینیان | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۵: ابعاد: ۱۲۳ * ۲۰۴ سانتی متر | محموعه فلورا معینیان | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۶: رومیزی | ابعاد: ۵/۲۷ * ۳۶ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۷: رومیزی | ابعاد: ۵/۲۷ * ۳۶ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۸: رومیزی | ابعاد: ۸۲ * ۸۴ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۹: رومیزی | ابعاد: ۸۲ * ۸۴ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۰: رومیزی | ابعاد: ۵/۴۲ * ۴۴ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۱: رومیزی | ابعاد: ۵/۴۲ * ۴۴ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۲: رومیزی | ابعاد: ۱۲۷ * ۱۸۶ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۳: رومیزی | ابعاد: ۱۲۷ * ۱۸۶ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۴: رومیزی | ابعاد: ۱۲۷ * ۱۸۶ سانتی متر | محموعه پانته‌آ سیاهپوش | متعلق به توران (گیسا) میرابوتراب

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۵: رومیزی | قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۱۲۰ * ۱۲۰ سانتی متر | محموعه خانواده اشرفی | متعلق به منیرالملک جهانداری

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۶: رومیزی | قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۱۲۰ * ۱۲۰ سانتی متر | محموعه خانواده اشرفی | متعلق به منیرالملک جهانداری

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۷: پرده پته دوزی (نقش محراب) | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۳۰۰ * ۹۱۰ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۸: چادر عروسی ابریشمی | قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۵۰ * ۲۳۶ سانتی متر | محموعه خانواده اشرفی | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۱۹: رومیزی پته دوزی | ابعاد: ۹۲ * ۱۲۸ سانتی متر | محموعه خانواده اشرفی | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۰: پته دوزی | ابعاد: ۹۴ * ۱۳۰ سانتی متر | محموعه فلورا معینیان | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۱: پته دوزی | ابعاد: ۸۹ * ۸۹ سانتی متر | محموعه فلورا معینیان | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۲: پته دوزی | ابعاد: ۸۴ * ۱۶۴ سانتی متر | مجموعه یاسمن کلانتری عامری | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۳: پته دوزی | ابعاد: ۸۴ * ۱۶۴ سانتی متر | مجموعه یاسمن کلانتری عامری | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۴: پته دوزی | ابعاد: ۱۴۰ * ۲۰۰ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۵: پته دوزی | ابعاد: ۱۴۰ * ۲۰۰ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۶: پته دوزی | ابعاد: ۱۲۱ * ۱۲۱ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۷: پته دوزی | ابعاد: ۱۲۱ * ۱۲۱ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به عشرت الملوک عامری (کلانتری)

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۸: پته دوزی | ابعاد: ۱۳۰ * ۲۰۰ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۲۹: پته دوزی | ابعاد: ۱۳۰ * ۲۰۰ سانتی متر | مجموعه پزشک نیا | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۳۰: پته دوزی | دوزنده‌ها: مستوره افشار، توران افشار، آلجای افشار سوباتایلو و هایده افشار | ابعاد: ۳۸ * ۵۰ سانتی متر | مجموعه خانم یاسمن مویدی | متعلق به خود ایشان

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۳۱: بقچه حمام | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۹۵ * ۱۴۰ سانتی متر | مجموعه خانم ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی | متعلق به بیگم آغا دختر میرزا محمد حسین

عکس های پته دوزی

عکس شماره ۳۲: بقچه حمام | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۱۰۲ * ۱۰۳ سانتی متر | مجموعه خانم ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی | متعلق به خود ایشان

عکس شماره ۳۳: بته جقه | مجموعه خانم پروین غریب شاهی

عکس شماره ۳۴: بقچه سوزنی حمام | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۸۵ * ۱۱۶ سانتی متر | مجموعه خانم منیر تفرشی نبوی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۳۵: پته دوزی | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۲۱ * ۵/۳۴ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۳۶: رومیزی | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | قطر: ۹۹ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۳۷: بته جقه | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۵/۱۵ * ۲۳ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۳۸: پته ابریشمی | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۵/۴۴ * ۵۹ سانتی متر | مجموعه پروین غریب شاهی | متعلق به همایون خانم کیانیان | حاشیه پشمی بعدها توسط خانم غریب شاهی به اثر اضافه شده است.

عکس شماره ۳۹: حاشیه پته دوزی | قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۶ * ۸۴ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۴۰: قدمت اثر: اوایل قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۴۸ * ۷۵ سانتی متر | مجموعه خانم پروین غریب شاهی | متعلق به خود ایشان از طرف مادری

عکس شماره ۴۱: والان پرده | قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۶۰ * ۴۰۰ سانتی متر | مجموعه خانم اشرفی | متعلق به بانو اشرف

عکس شماره ۴۲: بقچه (شال قرمز کرمان، سلسله دوزی شده با آستر ساتن آبی) | ابعاد: ۱۰۰ * ۱۰۰ س انتی متر | مجموعه آقای بهمن بیانی | متعلق به شمس الملوک جهانبانی

عکس شماره ۴۳: روکرسی (سلسله دوزی) | ابعاد: ۱۶۱ * ۱۶۱ سانتی متر | مجموعه آقای بهمن بیانی | متعلق به شمس الملوک جهانبانی

عکس شماره ۴۴: قدمت اثر: قرن ۱۴ قمری | ابعاد: ۸۳ * ۸۸ سانتی متر | مجموعه خانم اشرفی | متعلق به منیرالملوک جهانداری

عکس شماره ۴۵: ابعاد: ۷۴ * ۱۱۱ سانتی متر | مجموعه خانم منیره لاجوردی | متعلق به عالمتاج مکری، مادر منیره لاجوردی

پته عکس شماره ۴۶: دوزی کرمان | ابعاد: ۷۲ * ۷۴ سانتی متر | مجموعه آقای بهرام شیخ الاسلامی | متعلق به رفعت الملوک، مادر لیلی جلیلی طهرانی

حتما بخوانید  چگونه با پته دوزی یک کسب و کار خانگی راه اندازی کنیم؟
2 پاسخ
  • یعقوب اسعدی
   یعقوب اسعدی گفته:

   خواهش می کنم خانم محمدی نژاد. بسیار دیده می شد که هنرمندان، عکس های متعددی از پته های قدیمی رو در بستر اینستاگرام به اشتراک می گذاشتند که بسیار پراکنده بود. از این رو قصد کردیم که این عکس ها رو یک جا گردآوری کنیم. مسلما به تدریج به تعداد عکس های این مجموعه افزوده خواهد شد.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *