خاتم‌کاری

آنچه که باید در مورد هنر خاتم‌کاری بدانید

خاتم‌کاری یکی از هنرهای بسیار ظریف ایران است که از کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از قطعات ایجاد می شود. هنر خاتم‌کاری به دو نوع خاتم مثلث و مربع تقسیم بندی می شود.

برخی از افراد، هنر خاتم‌کاری را تکامل یافته هنر منبت کاری می‌دانند. این هنر در اصل، به معنای چسباندن تکه هایی از اشیاء از جنس چوب، فلز و استخوان بر روی سطح زیرساخت های چوبی (اسکلت نجاری)، فلزی و سنگی است.