خوشنویسی

برای خوشنویس شدن چه باید بود و چه باید کرد؟

در کتاب رسم الخط امیرخوانی آمده است

پنج چیز است که تا جمع نگردد با هم

هست خطاط شدن نزد خرد امر محال

دقت طبع و وقوفی ز خط و خوبی دست

طاقت محنت و اسباب کتابت به کمال

گر از این پنج یکی راست قصوری حاصل

ندهد فایده گر سعی نمائی صد سال.

در این سه بیت همه آنچه باید داشت و باید بود و باید انجام داد، آمده است.

  • دقت طبع: محصل خوشنویسی باید دقت طبع داشته باشد. یعنی باید ریز بین و نکته سنج باشد، خوب نگاه کند و خوب ببیند و در ذهن بسپارد؛ سیاهی خط و سفیدی بین کلمات را ببیند و به اصطلاح خطاها به خلوت و جلوت خط دقت کند.
  • وقوفی ز خط: دانش آموز خطاطی باید به خوبی همه قواعد خوشنویسی را یاد بگیرد و از آنها استفاده کرد. مثلا باید بداند که حرف “ب” پنج، نه و یازده نقطه است بنابر این نباید این حرف را ۱۲ نقطه یعنی بلند تر بنویسد و این را در مورد همه حروف، کلمات و اتصالات رعایت کند.
  • خوبی دست: همه همیشه این را شنیده اند که هنر استعداد میخواهد، خوشنویسی هم از این مطلب مستثنی نیست. به هر حال هر کاری علاقه و استعداد میخواهد که البته هم از آن بهره مند نیستند.
  • طاقت محنت: کاملا درست است. بدون تحمل سختی و مشقت نمی توان خوشنویس شد. سختی راه کلاس، سختی ساعت ها نشستن و نوشتن و نوشتن و نوشتن و از اشتباهات دلسرد و نا امید نشدن. شب بیداری و از لذت دیگر تفریحات گذشتن میخواهد. اینجاست که باعث می شوند هر کسی نتواند خوشنویس شود، زیرا هر کسی تحمل و طاقت این همه سختی و محنت را ندارد.
  • اسباب کتابت به کمال: حالا می رویم سراغ چیزی که همه ی کسانی که میخواهد این هنر را شروع کنند فکر میکنند اول باید از این قسمت بپردازند. البته درست است ولی برای خوشنویس شدن باید بتوانید از پس چهار خوان قبلی برآیید. بدون داشتن وسایل خوشنویسی مناسب هم نمی توانید خطاط خوبی بشوید. استفاده از ابزار نامناسب شما را خسته میکند بدون اینکه نتیجه مناسبی گرفته باشید. با یک قلم نامناسب نمی توان حروف را بخوبی نوشت و ظرایف را به خوبی اجراء کرد. از طرفی کاغذ نامناسب هم مانع حرکت آسان قلم می شود. در مورد وسایل و ابزار خوشنویسی در مقاله بعدی بیشتر توضیح میدهیم.

در بیت آخر هم آمده است:

گر از این پنج، یکی راست قصوری حاصل

ندهد فایده گر سعی نمائی صد سال

بله. همه ی این پنج مورد که برای یک انسان وجود داشته باشد می تواند وی را به یک خطاط تبدیل کند. البته این موارد را میتوان به کل مهارت های زندگی تعمیم داد. بدون دقت، آگاهی، استعداد و علاقه، پشتکار و ابزار مناسب در هیچ کاری نمی توان موفق بود.

خوشنویسی

هنر خوشنویسی چیست؟

خوشنویسی یا خطاطی از هنرهای کاربردی به شمار می‌رود که سابقه آن به تاریخ ابداع خط برمی‌گردد. این هنر به ویژه در میان تمدن‌های خاورمیانه و آسیای شرقی نظیر ایران و چین جزو هنرهای شاخص قلمداد می‌شد. ادامه مطلب …

خوشنویسی با خودکار بیک

برای خوشنویسی با خودکار چه چیز باید بدانم؟

از زمانی نامه ها توسط پر پرندگان  نوشته می شد خط زیبا موضوعیت داشت و هنرمندان خوشنویس از فنون خوشنویسی با قلم در خط تحریری نیز استفاده میکردند. در عصر حاضر که خودکار یکی از پرکاربردی ترین لوازم نگارش است، این روند همچنان ادامه دارد.

خوشنویسی با خودکار هنری است که نسب به خوشنویسی با قلم کاربردی تر است.  با خودکار میتوان به راحتی نوشت بدون اینکه نیاز به قلم و مرکب باشد.

مناسب ترین انواع خط با خودکار کدامند؟

بیشترین خطی که در خوشنویسی با خوکار از آن استفاده می شود خط نستعلیق و شکسته نستعلیق است. در خط تحریری به خاطر اینکه با فشار یکسان نوشته می شود قوت و ضعف ها را نمیتوان اجراء کرد ولی در خوشنویسی با خودکار با افزایش و یا کاهش فشار میتوان با ایجاد نازکی و ضخامت جلوه بسیار بهتری به خط داد.

چه خودکار و یا لوازمی برای این کار نیاز است؟

لوازم چندانی برای خوشنویسی با خودکار نیاز نیست. با یک خودکار، کاغذ و زیردستی میتوان شروع کرد. البته توصیه هایی هم وجود دارد. بهترین خودکار برای اینکار خودکار بیک با سر ۱.۶ میلیمتری است. این خودکار را نمیتوان به آسانی در همه ی فروشگاه های لوازم التحریر یافت بلکه فروشگاه هایی که لوازم نقشه کشی مهندسی به فروش می رسانند معمولا این خودکار و یا خودکار های با تنوع بیشتری را به فروش می رسانند. اگر بپرسید چه کاغذی برای خوشنویسی با خودکار مناسب است باید بگوئیم همه ی کاغذ ها از کاغذ های معمولی تا برگه های چک، اسناد رسمی، کارت پستال ها، صفحه ی اول کتابی که میخواهید هدیه بدهید و … و اما زیردستی؛ یک زیردستی نرم در کیفیت نتیجه بسیار موثر است. این زیردستی باید به گونه ای باشد که  با فشار کمی پایین برود تا ضخامت خطوط افزایش یابد. البته این نرمی نباید  به اندازه ای باشد که کاغذ به آسانی پاره شود.

خوشنویسی با خودکار

برای خوشنویسی با خودکار چه چیز باید بدانم؟

برای خوشنویسی با خودکار دانستن حداقل قواعد خوشنویسی  و اصول زیبا نویسی از الزمات است. بدون اینکه بدانید حرکات درست چگونه اند و چطور باید کلمات را کنار هم بچینید نمی توانید زیبا بنویسید. پس برای این کار نیاز به آموزش در سطوح مختلف مقدماتی تا پیشرفته است.

در این خوشنویسی چه چیز بدست می آورم؟

وقتی شما بتوانید با خوکار به زیبایی بنویسید حس بسیار خوبی به خواننده منتقل میکنید. آنان از خواندن نوشته شما لذت می برند و شما از نوشته ی خود احساس شادمانی میکنید. به خاطر امکان استفاده گسترده از آن این لذت و شادمانی همواره میتواند در طول روز همراه شما باشد.

خوشنویسی با خودکار روی چک