مطالب توسط آوا عطایی اردستانی

بیمه هنرمندان صنایع دستی و فرش

بیمه هنرمندان صنایع دستی و فرش بیمه هنرمندان صنایع دستی و فرش با تصویت مجلس شورای اسلامی ایران به زودی اجرا خواهد شد. خاطر نشان می­ شود در گذشته آئین نامه اجرای بیمه هنرمندان توسط هیات وزیران به تصویب رسیده بود. اما به دلیل اینکه به صورت قانون در نیامده بود، اجرای آن در مدت کوتاهی […]