گیوه پاافزاری به قدمت تمدن ایران

گیوه‌کشی یا گیوه‌چینی یکی از صنایع دستی رایج در ایران است که از قدیم، نیاز مردم به کفش یا پاافزار را برطرف می‌ساخته است. ادامه مطلب …