نقش قامه در هنر خاتم کاری

قامه مکعب مستطیلی است که از چسباندن قطعات تشکیل دهنده خاتم ایجاد می شود. قامه را به وسیله پرس، تحت فشار قرار داده و برای برش های نازک به ضخامت ۱ میلی متر آماده می کنند. ادامه مطلب …