پته دوزی

هنر پته دوزی چیست؟

پته دوزی یا فطه دوزی (فته دوزی) و یا سلسله‌ دوزی یکی از صنایع دستی استان کرمان است. این هنر نشان‌دهنده ذوق مردمان کویر مرکزی ایران است که با ذوق خود خیالی رنگین از طبیعت سبز را بر روی پارچه به تصویر می‌کشند.  ادامه مطلب …