چرم

ابزار چرم دوزی، روش کار با سمبه و نکاتی در مورد سوراخ کاری


در چرم دوزی روش کار با سمبه بسیار ساده است سمبه به شکل عمودی در دست قرار می گیرد و با وسیله ای به نام مشته به انتهای سمبه ضربه زده می شود. ادامه مطلب …

leather

درباره چرم


چرم طبیعی جنسی است که در فرآیند دباغی پوست جانوران بدست می آید. دباغی فرآیندی است که در آن پوست فساد پذیر و خام جانور به یک جنس مقاوم و پایدار تبدیل می گردد. ادامه مطلب …

شورای جهانی صنایع دستی و ساختار منطقه ای آن


شورای جهانی صنایع دستی سازمانی غیر انتفاعی و غیر دولتی است که در ایجاد صلح جهانی پایدار و بهبود آینده هنرمندان نقش اساسی دارد. ادامه مطلب …